Informujemy, że ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania i przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

Termin składania dokumentów do 22 lutego 2019 roku. Poniżej zamieszczamy zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza, szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz ofertowy oraz wzory oświadczeń.

Download (PDF, 563KB)

Dokumenty do pobrania

Download (PDF, 115KB)

Download (PDF, 80KB)

Download (PDF, 172KB)

Download (PDF, 58KB)

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1559258,zarzadzenie-nr-i192019-burmistrza-nowego-wisnicza-z-dnia-6-iutego-2019-roku-w-sprawieogloszenia-otwa.html

Artykuł Informacja o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku pochodzi z serwisu Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz.

Inf. pras. UM NW

قالب وردپرس

Artykuł Informacja o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

ppPowiat BocheńskiInformujemy, że ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania i przyjęcia regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających...Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !