Gmina Rzezawa.
Oczyszczalnia ścieków w Borku staje się ultranowoczesna 👷‍♂️😃👷‍♂️

Trwa kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku. Jest to jedna z największych i najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich latach.
Na wykonanie pierwszego etapu tego zadania, które ma zakończyć się w listopadzie bieżącego roku, przeznaczono niemal 3,1 mln zł. Na tym jednak nie koniec. Nawet drugie tyle zostanie wydatkowane na ten cel w kolejnych latach. – Oczyszczalnia ścieków w Borku nie była modernizowana od ponad 15 lat, przez co powstały tam duże zaniedbania, a znajdujące się tam urządzenia są już mocno przestarzałe. Dlatego realizacja tej inwestycji była konieczna. Po zakończeniu modernizacji będzie to nowoczesny obiekt spełniający najwyższe możliwe standardy – podkreśla Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.
Prace modernizacyjne oczyszczalni ścieków w Borku, które rozpoczęły się pod koniec 2018 roku, są prowadzone sprawnie według przyjętego wcześniej harmonogramu. Gotowy jest już prawie budynek, w którym będzie się mieścił m.in. zbiornik buforowy oraz pomieszczenie sitopiaskownika. Trwa również rozbudowa budynku socjalnego o pomieszczenie sterowni oraz budowa wiaty osadu.
Na tym jednak oczywiście nie koniec. Wkrótce ruszy budowa stacji odwadniania osadu. Rozpocznie się również remont zbiornika zlewczego ścieków dowożonych oraz pompowni ścieków. Znacząco poprawi się również sama technologia oczyszczalni ścieków. Stanie się tak m.in. dzięki stacji odwadniania i higienizacji osadu, komorą SBR, czy instalacji wodno – kanalizacyjnej i sprężonego powietrza. W ramach pierwszego etapu inwestycji w Borku zostaną zamontowane ponadto specjalne rozdzielnice oraz szafy i skrzynki zaciskowe. Modernizacja czeka także instalację elektryczną oraz odgromową. Warto również zaznaczyć, że obiekt zostanie wyposażony w nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową i monitoring.

Artykuł Oczyszczalnia ścieków w Borku staje się ultranowoczesna ‍️‍️

Trwa kompleksow… pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

http://www.polskiportal.info/wp-content/uploads/2019/02/1f477-200d-2642-fe0f.pnghttp://www.polskiportal.info/wp-content/uploads/2019/02/1f477-200d-2642-fe0f.pngppPowiat BocheńskiGmina Rzezawa. Oczyszczalnia ścieków w Borku staje się ultranowoczesna Trwa kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku. Jest to jedna z największych i najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich latach. Na wykonanie pierwszego etapu tego zadania, które ma zakończyć się w listopadzie bieżącego roku, przeznaczono niemal 3,1...Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !