Powiat Bocheński informuje:
#uczsięwpowieciebocheńskim
Krystian Rozmuga z Budowlanki zna się na Energetycje Odnawialnej

Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Krystian Romuzga z klasy III technikum, uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, odniósł duży sukces, zajmując czwarte miejsce w Polsce, w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.

Jest to już kolejna edycja tego konkursu, którego zasady nawiązują do idei olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego. W etapie okręgowym w Krakowie szkołę reprezentowali: Krystian oraz jego kolega z klasy Mateusz Babraj. Mateusz zajął czwarte miejsce, a Krystian pierwsze, tym samym kwalifikując się do etapu ogólnopolskiego, który w tym roku odbył się w Sieradzu.

Podczas zawodów Krystian Romuzga musiał wykazać się szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu energetyki odnawialnej. Opiekę nad uczniem podczas przygotowań sprawowała Pani Małgorzata Szulewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, a podczas wjazdu na konkurs – Pan Stanisław Cepak, nauczyciel fizyki i przedmiotów technicznych i elektrycznych w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu oraz Wydział Mechaniczno – Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów technikum – w szczególności uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Krystianowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni / Facebook

Artykuł #uczsięwpowieciebocheńskim
Krystian Rozmuga z Budowlanki zna się na Energetycje…
pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

ppPowiat BocheńskiPowiat Bocheński informuje:#uczsięwpowieciebocheńskim Krystian Rozmuga z Budowlanki zna się na Energetycje Odnawialnej Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Krystian Romuzga z klasy III technikum, uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, odniósł duży sukces, zajmując czwarte miejsce w Polsce, w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy...Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !