Gmina Rzezawa.
Biblioteka i świetlica w Bratucicach

Drodzy Mieszkańcy!

Wykonując decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni z dnia 15 maja 2019 r., którą to decyzją ze względu na zagrożenie życia ludzi zakazano eksploatacji zespołu pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku wielofunkcyjnego w Bratucicach pełniących funkcję świetlicy i biblioteki publicznej, kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z biblioteki i świetlicy, zmuszony jestem do podjęcia trudnej decyzji zamknięcia tych lokali.

Mając świadomość znaczenia tych instytucji dla społeczności nie tylko Bratucic, deklaruję w imieniu całego samorządu Gminy Rzezawa, iż podejmę wszelkie starania, aby działalność świetlicy i biblioteki w Bratucicach została wznowiona tak szybko jak będzie to możliwe, przy zapewnieniu, że bezpieczeństwo ludzi jest w pełni zagwarantowane.

Wójt Gminy Rzezawa
/-/ mgr inż. Mariusz Palej

Artykuł Biblioteka i świetlica w Bratucicach

Drodzy Mieszkańcy!

Wykonując decyzję Ko… pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

ppPowiat BocheńskiGmina Rzezawa. Biblioteka i świetlica w Bratucicach Drodzy Mieszkańcy! Wykonując decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni z dnia 15 maja 2019 r., którą to decyzją ze względu na zagrożenie życia ludzi zakazano eksploatacji zespołu pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku wielofunkcyjnego w Bratucicach pełniących funkcję świetlicy i biblioteki publicznej, kierując...Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !