Powiat Bocheński informuje:
#uczsiewpowieciebochenskim
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki tegorocznych matur w poszczególnych szkół. W szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński zdawalność wyniosła ponad 90 %.

W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński do matury przystąpiło 743 osoby. Maturę zdało 669 czyli ponad 90 %. W całej Polsce zdawalność wyniosła 80,5 %, w Małopolsce 84,7 %.

Zdawalność dla poszczególnych szkół (zdawalność w procentach – liczba osób, które przystąpiły do egzaminu – liczba osób, które zdały).

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni: 98 proc. – 273 – 268;
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni: 95 proc. – 55 – 52;
Zespół Szkół Nr 1 w Bochni:
liceum ogólnokształcące: 98 proc. – 41 – 40;
technikum: 87 proc. – 161 – 140;

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni (technikum) 78 proc. – 77 – 60;

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni:
technikum: 83 proc. – 115 – 95;
liceum ogólnokształcące dla dorosłych: 25 proc. – 4 – 1;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie (technikum): 58 proc. – 24 – 14;

Prawo do poprawek w sierpniu:
I LO – 3 uczniów
II LO – 3 uczniów
ZS 1:
LO – 1 uczeń
T – 19 uczniów
ZS 2:
T –14 uczniów
ZS 3:
T – 16 uczniów
LO d/D – 1 słuchacz

CKZiU:
T – 6 uczniów
LO d/D –
Łącznie:
LO – 7
T – 55
LO d/D 1

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni / Facebook

Artykuł #uczsiewpowieciebochenskim
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowa…
pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

ppPowiat BocheńskiPowiat Bocheński informuje:#uczsiewpowieciebochenskim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki tegorocznych matur w poszczególnych szkół. W szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński zdawalność wyniosła ponad 90 %. W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński do matury przystąpiło 743 osoby. Maturę zdało 669 czyli ponad 90 %....Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !