Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz informuje:
Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej nr 580784 K – na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz , nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 00+000 – 0+382. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych województwa małopolskiego w kwocie 297 969,00 zł .Całość wykonano za kwotę ponad 480 tys. zł.

Artykuł Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej nr… pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

ppPowiat BocheńskiMiasto i Gmina Nowy Wiśnicz informuje: Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej nr 580784 K – na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz , nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 00+000 – 0+382....Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !