12 września Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą ,,URBUD” Usługi Remontowo – Budowlane na zadanie pn.: Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego – w ramach zadania „Utworzenie Klubu Malucha w miejscowości Stary Wiśnicz”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na klub dziecięcy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji, budową placu zabaw dla dzieci i miejsc postojowych w miejscowości Stary Wiśnicz. Zakres prac obejmuje m. in. roboty rozbiórkowe, murowe i konstrukcyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, wykonanie tynków, sufitów podwieszanych i robót malarskich, wykonanie podłóg, posadzek i balustrad, zakup i montaż dźwigu osobowego.
Zadanie współfinansowane jest w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” edycja 2019 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5, Wsparcie na rzecz życia łączenia życia zawodowego z prywatnym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa opiewa na kwotę 731 604 zł z czego dofinansowanie wynosi 629 157 zł.
Termin wykonania planowany jest na dzień 10 grudnia 2019 roku.

My Gallery (1/3)
My Gallery (2/3)
My Gallery (3/3)

Inf. pras. UM NW

قالب وردپرس

Artykuł Podpisanie umowy – Klub Malucha pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

http://www.polskiportal.info/wp-content/uploads/2019/09/klub-300x129.jpghttp://www.polskiportal.info/wp-content/uploads/2019/09/klub-300x129-150x129.jpgppPowiat Bocheński12 września Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata Więckowska podpisała umowę z firmą ,,URBUD” Usługi Remontowo – Budowlane na zadanie pn.: Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia...Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !