W ubiegłym tygodniu odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, podczas której radni podjęli uchwałę m.in. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, przystąpienia Gminy Nowy Wiśnicz do realizacji projektu pn.: „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego”, przystąpienia Gminy Nowy Wiśnicz do realizacji projektu „Klub Dziecięcy w Starym Wiśniczu” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – edycja 2019. , uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom – Duży – etap A1.

Ponadto Rada Miejska w składzie 13 radnych obecnych podjęła uchwały dotyczące współpracy z Powiatem Bocheńskim oraz Województwem Małopolskim w zakresie remontów dróg.

Podczas sesji Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata Więckowska wręczyła również medale “Za Zasługi dla Obronności Kraju” osobom, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne podczas uroczystości wręczenia 17 czerwca 2019r. w Ratuszu Miejskim. Pisaliśmy o tym tutaj https://nowywisnicz.pl/2019/07/01/wreczenie-medali-za-zaslugi-dla-obronnosci-kraju/

My Gallery (1/15)
My Gallery (2/15)
My Gallery (3/15)
My Gallery (4/15)
My Gallery (5/15)
My Gallery (6/15)
My Gallery (7/15)
My Gallery (8/15)
My Gallery (9/15)
My Gallery (10/15)
My Gallery (11/15)
My Gallery (12/15)
My Gallery (13/15)
My Gallery (14/15)
My Gallery (15/15)

 

 

 

Inf. pras. UM NW

قالب وردپرس

Artykuł X sesja Rady Miejskiej oraz wręczenie medali “Za Zasługi dla Obronności Kraju” pochodzi z serwisu Bochnia – Polskie Portale Informacyjne.

http://www.polskiportal.info/wp-content/uploads/2019/09/1.jpghttp://www.polskiportal.info/wp-content/uploads/2019/09/1-150x100.jpgppPowiat BocheńskiW ubiegłym tygodniu odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, podczas której radni podjęli uchwałę m.in. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych...Bieżące informacje z całego kraju w jednym miejscu !